Yrd. Doç. Dr. MEHMET EMİN YANIK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. MEHMET EMİN YANIK

T: (0282) 250

M meyanik@nku.edu.tr

W meyanik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıp
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2006-2011
Tez: Son 10 yılda kliniğimizde takip edilen liken planus vakalarının retrospektif değerlendirilmesi (2011)
Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2000-2006
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
2012-
Araş. Gör. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
2006-2011
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
UZMAN DOKTOR VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ 2011-2012
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALBAYRAK H., YANIK M. E., ERFAN G., ÖZNUR M., KULAÇ M., Lichen nitidus presenting with trachyonychia, Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology, 2016.
Vaka Takdimi SCI Erişim Linki
2. YANIK M. E., UYGUR R., AKTAŞ C., EMİR S., KUMRAL B., ŞENER Ü., AYDIN M., ERBOĞA M., ORHAN A. E., YILMAZ A., UYGUR E., KULAÇ M., Comparison of Topical Treatment with Silver Sulfadiazine and Sweetgum Oil (Liquidambar orientalis) on Burn Wound Healing in Experimental Rat Model, Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology, vol. 38, pp. 168-174, 2016.
Özgün Makale SCI
3. ERFAN G., YANIK M. E., KULAÇ M., KAYA Ş., KALAYCI S., TAŞOLAR M. K., Patch testing for allergic contact dermatitis: Three years retrospective results in Tekirdağ, TURKDERM, vol. 49, pp. 129-133, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. ALİAĞAOĞLU C., ATASOY M., ALBAYRAK H., ÖZDEMİR Ş., YANIK M. E., AKTAŞ A., Scrofuloderma: 30 years of experience from eastern Turkey, International Journal of Dermatology, vol. 54, pp. 612-613, 2015.
Editöre Mektup SCI-Expanded Erişim Linki
5. YANIK M. E., ERFAN G., ALBAYRAK H., TAŞOLAR M. K., ALBAYRAK Ş., GELİNCİK İ., KULAÇ M., Acitretin-induced spiny follicular hyperkeratosis, Cutaneous and Ocular Toxicology, vol. 35, pp. 165-167, 2015.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
6. ERFAN G., YANIK M. E., KAYA Ş., TAŞOLAR M. K., ÖZNUR M., KULAÇ M., Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema due to codeine, Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology, vol. 81, pp. 405-406, 2015.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
7. ERFAN G., ALBAYRAK Y., YANIK M. E., GÜNEŞ H., KULAÇ M., KULOĞLU M. M., Investigation of the serum brain-derived neurotrophic factor in patients with alopecia areata: a preliminary study, Yeni Symposium, vol. 52, pp. 12, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
8. YANIK M. E., ERFAN G., ALBAYRAK Y., AYDIN M., KULAÇ M., KULOĞLU M. M., Reduced serum brain-derived neurotrophic factor in patients with first onset vitiligo, Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol. 10, pp. 2361-2367, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. ERFAN G., ALBAYRAK Y., YANIK M. E., ÖKSÜZ Ö., TAŞOLAR M. K., TOPÇU B., ÜNSAL C., Distinct temperament and character profiles in first onset vitiligo but not in alopecia areata, The Journal of Dermatology, vol. 41, pp. 709-715, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. ERFAN G., METE R., ORAN M., YANIK M. E., GÜNEŞ H., KAYA Ş., TOPÇU B., CagA strain of Helicobacter Pylori in recurrent aphtous stomatitis patients without dyspeptic symptoms:response to eradication therapy, Acta Medica Mediterranea, vol. 30, pp. 285-289, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. ORAN M., ERFAN G., METE R., YANIK M. E., YILDIRIM O., AYDIN M., TAŞOLAR M. K., TOPÇU B., Association of colon adenomas and skin tags: coincidence or coexistence?, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, vol. 18, pp. 1073-1077, 2014.
Özgün Makale SCI
12. TURAN H., KARKUCAK M., YAKUT T., ÖZŞAHİN M., GÜRLEVİK Z., YANIK M. E., UÇGUN T., ALİAĞAOĞLU C., YAYKAŞLI K. O., Does MBL2 codon 54 polymorphism play a role in the pathogenesis of psoriasis?, International Journal of Dermatology, vol. 53, pp. 34-38, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
13. KAVAK A., YANIK M. E., ÇELEBİLER YEŞİLDAL N., Paraneoplastik saç, tırnak, oral mukoza ve pigmentasyon değişiklikleri, TURKDERM, vol. 47, pp. 96-98, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. TURAN H., GÜRLEVİK Z., YANIK M. E., BALBAY Ö. A., ALİAĞAOĞLU C., Lichenoid drug reaction due to isoniazid in an elderly patient., Turkish Journal of Geriatrics 2013;16(1): 109-112., vol. 16, pp. 109-112, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. GÜVENÇ S. C., TURAN H., YILMAZ S., YANIK M. E., BELADA A., ALİAĞAOĞLU C., Assesment of Hearing Loss in Patients with Psoriasis, Turkderm-Archıves Of The Turkısh Dermatology And Venerology. 2012; 46(1): 15-19, vol. 46, pp. 15-19, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. KÜÇÜKÇAKIR O., ALİAĞAOĞLU C., TURAN H., YANIK M. E., GÜRLEVİK Z., ACER E., ALBAYRAK H., GÖNEN İ., Retrospective evaluation of patients with herpes zoster followed up in our department between 1999-2010, Turkderm-Archıves Of The Turkısh Dermatology And Venerology. 2012;46: 186-190., vol. 46, pp. 186-190, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. DEMİRİN H., MEMİŞOĞULLARI R., UÇGUN T., YILDIRIM H. A., CELER A., BULUR Ş., YANIK M. E., GÜNEŞ C., Have the reference ranges of anemia parameters like iron, ferritin, vitamin B12 and folate been correctly settled in Turkish adults living in western Black Sea Region?, Turkish Journal of Biochemistry, vol. 37, pp. 356-361, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
18. MEMİŞOĞULLARI R., AK YILDIRIM H., UÇKUN T., ERKAN M. E., GÜNEŞ C., ERBAŞ M., GÜNGÖR A., YANIK M. E., Erişkin Türk Toplumunda Anemilerin Sıklığı Ve Etiyolojisi. 2012; 42 (6): 957-963, Turk J Med Sci, vol. 42, pp. 957-963, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. GÜRLEVİK Z., ALİAĞAOĞLU C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., Darier disease with asymmetrical involvement of the leg., JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol. 38, pp. 723-724, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., KAVAK A., YILDIRIM Ü., ´Sausage finger´ without bone involvement., Clin Exp Dermatol, vol. 35, pp. 677-678, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. YANIK M. E., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., ALBAYRAK H., Eruptive vellus hair cysts occurring on the ears, The Journal of Dermatology, vol. 36, pp. 360-361, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
22. ALİAĞAOĞLU C., YANIK M. E., ALBAYRAK H., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., Laugier-Hunziker syndrome: diffuse large hyperpigmentation on atypical localization., JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol. 35, pp. 806-807, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞENER Ü., YANIK M. E., ERBOĞA M., ALBAYRAK H., ERFAN G., GÜREL A., Alopesi Areatalı Hastaların Hematolojik Parametrelerinin Normal Populasyon İle Karşılaştırılması, Genel Tıp Dergisi, cilt 26, ss. 41-45, 2016.
Özgün Makale
2. YANIK M. E., ERFAN G., ALBAYRAK H., KARA S. P., SOLMAZ D., KULAÇ M., Alopesi Areata Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranının ve Diğer İnflamatuar Parametrelerin Normal Popülasyon İle Karşılaştırılması, Genel Tıp Dergisi, cilt 26, ss. 46-49, 2016.
Özgün Makale
3. ERFAN G., ORAN M., METE R., GÜNEŞ H., YANIK M. E., ALBAYRAK H., TAŞOLAR M. K., AYDIN M., TOPÇU B., KULAÇ M., Helicobacter Pylori pozitif alopesi areata ve vitiligo hastalarında Cag-A ilişkisi, Abant Medical Journal, cilt 4, ss. 366-370, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
4. YANIK M. E., ERFAN G., TÜLÜBAŞ F., ORAN M., KULAÇ M., Makrofaj inhibitör faktör değerlerinin tekrarlayan aftöz stomatit hastalığı ile ilişkisi, İnternational Journal of Basic and Clinic Medicine, cilt 2, ss. 77-78, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
5. AKKOYUN D. Ç., ALPSOY Ş., ERFAN G., YANIK M. E., AKYÜZ A., Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis, Gaziantep Medical Journal, cilt 20, ss. 261-265, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
6. GÜRLEVIK Z., ALBAYRAK H., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., KANDİŞ H., Acute Generalized Exanthematous Pustulosis Induced by Iopromide, Düzce Medical Journal, cilt 13, ss. 53-54, 2013.
Özgün Makale
7. YANIK M. E., ALİAĞAOĞLU C., TURAN H., GÜRLEVİK Z., ALBAYRAK H., GÖNEN İ., Son 10 yılda kliniğimizde takip edilen liken planus olgularının retrospektif değerlendirilmesi, Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt 10, ss. 6-11, 2012.
Özgün Makale
8. TURAN H., KUTLUCAN A., SARITAŞ A., YANIK M. E., ÇEÇEN F., A Case of Hereditary Angioedema Presenting with Larynx Edema, Turkish Journal of Emergency Medicine, cilt 10, ss. 6-11, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
9. ALBAYRAK H., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., KÜÇÜKÇAKIR O., GÜRLEVIK Z., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğinde Son 10 Yılda Takip Edilen Mycosis Fungoides Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi, Düzce Medical Journal, cilt 14, ss. 19-23, 2012.
Özgün Makale
10. GÜRLEVİK Z., ERDEM H., YANIK M. E., ALBAYRAK H., ŞAHİN A. F., Pitriyazis versikoloru Taklit Eden Konfluent ve Retiküle Papillomatozis Olgusu, Konuralp Tıp Dergisi, cilt 4, ss. 39-41, 2012.
Özgün Makale
11. AYDIN Y., ÖZHAN H., ALBAYRAK E. S., TÜRKER Y., BULUR S., ERDEN İ., BEŞİR F. H., DEMİRİN H., YILMAZ AYDIN L., DİKİCİ S., MEMİŞOĞULLARI R., BALTACI D., ERKAN M. E., ERBAŞ M., YAZGAN Ö., BASAR C., AYDIN M., ALEMDAR R., KAYA A., ORDU S., ÇAĞLAR O., DUMLU T., GÜNGÖR A., CELBEK G., AK YILDIRIM H., UÇGUN T., BULUR Ş., YANIK M. E., CANAN F., KARABACAK A., YALÇIN S., ÖNDER E., KAYAPINAR O., CELER A., ASLANTAŞ Y., EKİNÖZÜ İ., COŞKUN H., KUDAŞ Ö., YAZGAN S., KUTLUCAN A., ÇİL H., ERBİLEN E., MELEN study: rationale, methodology and basic results, European journal general medicine, cilt 8, ss. 308-313, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
12. TURAN H., OKUR M., ERSOY A., ZEHRA G., YANIK M. E., Hereditary angioedema on the occasion of a pediatric case, Gaziantep Medical Journal, cilt 12, ss. 92-94, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
13. GÜVENÇ S. C., ALİAĞAOĞLU C., YANIK M. E., ALBAYRAK H., KÜÇÜKÇAKIR O., Dexamethasone induced lupus miliaris disseminatus faciei : a case report, Düzce Medical Journal, cilt 12, ss. 85-86, 2010.
Özgün Makale
14. GÜRLEVİK Z., KÜÇÜKÇAKIR O., YANIK M. E., KUZEY M. A., ALBAYRAK H., Jeneralize Liken Nitidus, Düzce Medical Journal, cilt 12, ss. 19-23, 2010.
Özgün Makale
15. GÜRLEVİK Z., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., ŞAHİN A. F., Jüvenil Pitriyazis Rubra Pilaris: Vaka Sunumu, Düzce Medical Journal, cilt 12, ss. 91-93, 2010.
Özgün Makale
16. GÜRLEVIK Z., ALİAĞAOĞLU C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., Ectopic Nail without Trauma, Düzce Medical Journal, cilt 14, ss. 65-66, 2010.
Özgün Makale
17. KOÇER E., YANIK M. E., ERYILMAZ M., KOÇER A., ALİAĞAOĞLU C., Neurofibromatozis And Attention Deficit, Düzce Medical Journal, cilt 12, ss. 94-97, 2010.
Özgün Makale
18. GÜVENÇ S. C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., YILDIRIM Ü., KAVAK A., Berrak Hücreli Akantom: Olgu sunumu, Düzce Medical Journal, cilt 11, ss. 37-38, 2009.
Özgün Makale
19. ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., KÜÇÜKÇAKIR O., YILDIRIM M., Eozinofilik Sellülit (Wells Sendromu): Olgu Sunumu, Düzce Medical Journal, cilt 11, ss. 42-44, 2009.
Özgün Makale
20. KÜÇÜKÇAKIR O., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., YILDIRIM Ü., ALBAYRAK H., Dissemine Rekürrent İnfundibulofolikulit Olgusu, Düzce Medical Journal, cilt 11, ss. 41-42, 2009.
Özgün Makale
21. YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., ALBAYRAK H., YILDIRIM M., ALİAĞAOĞLU C., Diltiazeme Sekonder Gelşen Akut Generalize Ekzantematöz Püstülosis Vakası, Konuralp Tıp Dergisi, cilt 1, ss. 19-21, 2009.
Özgün Makale
22. ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., ALİAĞAOĞLU C., Nadir Görülen Yüzde Baskın Steatokistoma Multipleks Vakası, Düzce Medical Journal, cilt 3, ss. 57-59, 2008.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERFAN G., YANIK M. E., KAYA Ş., TAŞOLAR M. K., KULAÇ M., A patient with netherton syndrome, 12th eadv spring symposium (05.03.2015-08.03.2015).
Poster
2. ERFAN G., YANIK M. E., ÜNAL A., KAYA Ş., ALP R., KULAÇ M., OĞUZ G., Pompholyx and eczematous skin reaction after high-dose intravenous immunoglobulin infusion, 12th eadv spring symposium (05.03.2015-08.03.2015).
Poster
3. ERFAN G., YANIK M. E., KAYA Ş., TAŞOLAR M. K., KALAYCI S., KULAÇ M., ÖZNUR M., Symetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema due to codein, 12th eadv spring symposium (05.03.2015-08.03.2015).
Poster
4. ERFAN G., ALBAYRAK Y., YANIK M. E., TAŞOLAR M. K., ÖKSÜZ Ö., TOPÇU B., Distinct temperament and character profiles in first onset vitiligo but not in alopecia areata, 23rd eadv congress (08.10.2014-12.10.2014).
Poster
5. ERFAN G., YANIK M. E., TAŞOLAR M. K., ÖZNUR M., KAYA Ş., KALAYCI S., KULAÇ M., Pustulosis acuta generalisata with hemorrhagic pustules and hand swelling, 23rd eadv congress (08.10.2014-12.10.2014).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YANIK M. E., TURAN H., ALBAYRAK H., USLU E., ALİAĞAOĞLU C., OKTAY M., Capecitabine-Lapatinib Kombinasyonunun Sebep Olduğu Radyasyon“RECALL” Dermatiti, XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (18.11.2015-22.11.2015).
Poster
2. ALBAYRAK H., YANIK M. E., TURAN H., BAŞKAN E., ALİAĞAOĞLU C., Kapesitabin-Lapatinip´in indüklediği piyojenik granülom benzeri lezyonlar, XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (18.11.2015-22.11.2015).
Poster
3. YANIK M. E., KAVAK A., YEŞİLDAL N., ALBAYRAK H., ALİAĞAOĞLU C., Kırsal bölge Yığılca´daki okul çocuklarında Pedikülozis Kapitis epidemiyolojisi, XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (18.11.2015-22.11.2015).
Poster
4. YANIK M. E., KAYA M., TURAN H., ALBAYRAK H., ALİAĞAOĞLU C., Median Raphe Kisti: Bir Olgu Sunumu, XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (18.11.2015-22.11.2015).
Poster
5. ALBAYRAK H., YANIK M. E., ERFAN G., KULAÇ M., Nadir görülen bir birliktelik: Liken nitidus ve yirmi tırnak distrofisi, XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (18.11.2015-22.11.2015).
Poster
6. AKKOYUN D. Ç., ALPSOY Ş., ERFAN G., YANIK M. E., AKYÜZ A., Psöriasisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi, 30. Türk Kardiyoloji Kongresi (23.10.2014-26.10.2014).
Sözlü Bildiri
7. ERFAN G., ORAN M., METE R., GÜNEŞ H., YANIK M. E., TAŞOLAR M. K., AYDIN M., TOPÇU B., Alopesi areata ve vitiligo hastalarında Helicobakter Pylori ve Cag-A ilişkisi, 10.Cukurova Dermatoloji Günleri (05.06.2014-08.06.2014).
Tam metin bildiri
8. ERFAN G., ORAN M., METE R., GÜNEŞ H., YANIK M. E., TAŞOLAR M. K., AYDIN M., TOPÇU B., Alopesi Areata ve Vitiligo Hastalarında Helikobakter Pilori ve Cag-A İlişkisi, 10. Çukurova Dermatoloji Günleri (05.06.2014-08.06.2014).
Poster
9. EMİR S., KUMRAL B., YANIK M. E., UYGUR R., AKTAŞ C., ERBOĞA M., ÇAĞLAR V., TÜLÜBAŞ F., BALKAŞ G., TOPÇU B., KULAÇ M., FİDANOL ERBOĞA Z., Sıçanlarda Yanık Yara İyileşmesinde Topikal Olarak Uygulanan Kudret Narı (Momordica charantia) Yağının Etkileri, XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (27.05.2014-30.05.2014).
Poster
10. EMİR S., KUMRAL B., YANIK M. E., UYGUR R., AKTAŞ C., ŞENER Ü., ERBOĞA M., BALTACI B. B., GÜREL A., BOZDEMİR D. Y., KULAÇ M., Sıçanlarda Yanık Yara İyileşmesinde Topikal Olarak Uygulanan Nigella Sativa Yağının Etkileri, XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (27.05.2014-30.05.2014).
Poster
11. ORAN M., ERFAN G., METE R., YANIK M. E., YILDIRIM O., AYDIN M., TAŞOLAR M. K., TOPÇU B., Adenomatöz Kolon Polipleri ile Skin Tag İlişkisi, XIV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi (24.04.2014-27.04.2014).
Poster
12. YANIK M. E., ERFAN G., KALAYCI S., KAYA Ş., TAŞOLAR M. K., KULAÇ M., ÖZNUR M., Hemorajik Püstüllerle Seyreden "Püstülosis Acuta Generalisata" Olgusu, XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (13.11.2013-17.11.2013).
Poster
13. YANIK M. E., ERFAN G., KALAYCI S., KAYA Ş., TAŞOLAR M. K., KULAÇ M., İki Çocuk Hastada Şiddetli Tinea Faciei Olgusu, XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (13.11.2013-17.11.2013).
Poster
14. DEMİRİN H., MEMİŞOĞULLARI R., AK YILDIRIM H., ÜÇGÜN T., CELER A., GÜNEŞ C., BULUR Ş., YANIK M. E., Erişkinlerde Anemi Değerleri İçin Referans Aralıkları, XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (29.11.2011-02.12.2011).
Poster
15. MEMİŞOĞULLARI R., AK YILDIRIM H., ÜÇGÜN T., ERKAN M. E., GÜNEŞ C., ERBAŞ M., GÖRÜR A., YANIK M. E., Erişkinlerde Türk Toplumunda Anemi Sıklığı ve Etiyolojisi, XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (29.11.2011-02.12.2011).
Poster
16. KÜÇÜKÇAKIR O., ALİAĞAOĞLU C., TURAN H., YANIK M. E., GÜRLEVİK Z., ACER E., 1999-2010 Yılları Arasında Kliniğimizde Takip Edilen Herpes Zoster Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi., XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (16.11.2011-20.11.2011).
Poster
17. TURAN H., KUTLUCAN A., SARITAŞ A., YANIK M. E., ÇEÇEN F., Larenks Ödemi İle Seyreden Bir Herediter Anjioödem Olgusu., XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (16.11.2011-20.11.2011).
Poster
18. TURAN H., MUTLU K., YAKUT T., ÖZŞAHİN M., GÜRLEVİK Z., YANIK M. E., UÇGUN T., ALİAĞAOĞLU C., MBL-2 Codon 54 Polimorfizmi İle Psoriasis Patogenezi Arasında Bir İlişki Var mıdır?, XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (16.11.2011-20.11.2011).
Poster
19. YANIK M. E., ALİAĞAOĞLU C., TURAN H., GÜRLEVİK Z., ALBAYRAK H., GÖNEN İ., Son 10 Yılda Kliniğimizde Takip Edilen Liken Planus Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi, XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (16.11.2011-20.11.2011).
Poster
20. TURAN H., GÜRLEVİK Z., YANIK M. E., BALBAY A. Ö., ALİAĞAOĞLU C., Yaşlı Bir Hastada İzoniazide Bağlı Likenoid İlaç Reaksiyonu., XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (16.11.2011-20.11.2011).
Poster
21. TURAN H., OKUR M., ACER E., GÜRLEVİK Z., YANIK M. E., Bir Çocuk Olgu nedeniyle Herediter Anjiyoödem, 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri (13.04.2011-16.04.2011).
Poster
22. KOÇER E., YANIK M. E., MEHMET Y., KOÇER A., ALİAĞAOĞLU C., Nadir Bir Dikkat Eksikliği Bozukluğu Nedeni: Nörofibromatoz Tip 6., Ulusal Psikiyatri Kongresi (20.10.2010-24.10.2010).
Poster
23. ZEHRA G., ALİAĞAOĞLU C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., Bacakta asimetrik tutulum gösteren Darrier hastalığı, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19.10.2010-23.10.2010).
Poster
24. ALBAYRAK H., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., OĞUZ K., ZEHRA G., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğinde Son On Yılda Takip Edilen Mycosis Fungoides Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi., XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19.10.2010-23.10.2010).
Poster
25. ZEHRA G., ALİAĞAOĞLU C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., Friksiyonel Likenoid Erupsiyon, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19.10.2010-23.10.2010).
Poster
26. GÜVENÇ S. C., ALBAYRAK H., ERDEM H., YANIK M. E., ZEHRA G., AYDIN L., Kolşisin, Behçet’te sarkoidoz oluşumunu tetikleyebilir mi?, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19.10.2010-23.10.2010).
Poster
27. OĞUZ K., ZEHRA G., ALBAYRAK H., YANIK M. E., ALİAĞAOĞLU C., Multipl Palmar Papüller, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19.10.2010-23.10.2010).
Poster
28. ZEHRA G., KAVAK A., ALİAĞAOĞLU C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., ERDEM H., Paederus Dermatiti Tedavisinde Gabapentin., XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19.10.2010-23.10.2010).
Poster
29. GÜVENÇ S. C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜRLEVİK Z., ERDEM H., Tinea korporis ve sistemik steroid tedavisi sonrası tetiklenen rozase birlikteliği: olgu sunumu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19.10.2010-23.10.2010).
Poster
30. OĞUZ K., ÖZAYDIN İ., ALBAYRAK H., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., Becker Nevüs ve ipsilateral meme hipoplazisi birlikteliği, XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpoyumu (11.11.2009-15.11.2009).
Poster
31. OĞUZ K., ZEHRA G., ALBAYRAK H., YANIK M. E., AKİF K., Dissemine Süperfisyel Aktinik Porokeratoz:Nadir Bir Olgu, XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpoyumu (11.11.2009-15.11.2009).
Poster
32. ALBAYRAK H., YANIK M. E., ALİAĞAOĞLU C., ZEHRA G., GÜVENÇ S. C., Hepatit C’nin eşlik ettiği Liken Nitidus olgusu, XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpoyumu (11.11.2009-15.11.2009).
Poster
33. GÜRLEVİK Z., ALİAĞAOĞLU C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., Travma Hikayesi Olmayan Ektopik Tırnak, XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpoyumu (11.11.2009-15.11.2009).
Poster
34. GÜVENÇ S. C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., YILDIRIM Ü., KAVAK A., Berrak Hücreli Akantom: Olgu Sunumu., V. Ege Dermatoloji Günleri (07.05.2009-11.05.2009).
Poster
35. YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., ALBAYRAK H., YILDIRIM Ü., ALİAĞAOĞLU C., Diltiazeme Sekonder Gelişen Akut Generalize Ekzantematöz Püstülosis Vakası, V. Ege Dermatoloji Günleri (07.05.2009-11.05.2009).
Poster
36. SEMA G., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., Düzce Üniversitesi 1998 – 2007 yılları arasındaki yama testi sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi, V. Ege Dermatoloji Günleri (07.05.2009-11.05.2009).
Poster
37. ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., OĞUZ K., YILDIRIM Ü., Eozinofilik Sellülit (Wells Sendromu)., V. Ege Dermatoloji Günleri (07.05.2009-11.05.2009).
Poster
38. ZEHRA G., OĞUZ K., YANIK M. E., MEHMET AKİF K., ALBAYRAK H., Jeneralize Liken Nitidus, V. Ege Dermatoloji Günleri (07.05.2009-11.05.2009).
Poster
39. ZEHRA G., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., ABDULLAH FAHRİ Ş., Jüvenil Pitriyazis Rubra Pilaris: Olgu Sunumu, Ege Dermatoloji Günleri (07.05.2009-11.05.2009).
Poster
40. ALİAĞAOĞLU C., ATASOY M., ALBAYRAK H., ÖZDEMİR Ş., YANIK M. E., AKTAŞ A., Scrofuloderma: Türkiyenin Doğusundaki 30 Yıllık Deneyim, V. Ege Dermatoloji Günleri (07.05.2009-11.05.2009).
Poster
41. OĞUZ K., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., YILDIRIM Ü., ABDULLAH FAHRİ Ş., Dissemine ve Rekürren İnfundibulofolikülit Olgusu, 22. Ulusal Dermatoloji Günleri (14.10.2008-18.10.2008).
Poster
42. YANIK M. E., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., ALBAYRAK H., Kulakta Eruptif Vellus Kıl Kisti, 22. Ulusal Dermatoloji Günleri (14.10.2008-18.10.2008).
Poster
43. ALBAYRAK H., ALİAĞAOĞLU C., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., Median Rhomboid Glossit, 22. Ulusal Dermatoloji Günleri (14.10.2008-18.10.2008).
Poster
44. GÜVENÇ S. C., ALİAĞAOĞLU C., YANIK M. E., ALBAYRAK H., KÜÇÜKÇAKIR O., Steroidin Provake Ettiği Bir Lupus Miliyaris Disseminatus Fasiyei Olgusu, 22. Ulusal Dermatoloji Günleri (14.10.2008-18.10.2008).
Poster
45. ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., ALİAĞAOĞLU C., Nadir Görülen Yüzde Baskın Steatokistoma Multipleks Vakası, IV. Ege Dermatoloji Günleri (07.05.2008-10.05.2008).
Poster
46. ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., KAVAK A., ALBAYRAK H., YILDIRIM Ü., Kutanöz Sarkoidoz: Kemik Tutulumu Olmadan Parmak Tutulumu., XVIII. Prof Dr. A. Lütfi Tat Simpozyumu (06.11.2007-10.11.2007).
Poster
47. ALİAĞAOĞLU C., YANIK M. E., ALBAYRAK H., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., Laugier Hunziker Sendromu: Atipik Lokalizasyonda Diffüz Hiperpigmentasyon., XVIII. Prof Dr. A. Lütfi Tat Simpozyumu (06.11.2007-10.11.2007).
Poster
48. ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., ALBAYRAK H., YILDIRIM Ü., Livedoid Vaskülit, XVIII. Prof Dr. A. Lütfi Tat Simpozyumu (06.11.2007-10.11.2007).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Clinical and Experimental Dermatology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Cutaneous and Ocular Toxicology, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Pityriasiz Rosea ile Human Herpes Virus 6 (HHV-6) ve/veya 7 (HHV-7) İlişkisinin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.10.2014-02.10.2016.
2. Sıçanlarda Yanık Yara İyileşmesinde Topikal Olarak Uygulanan Yağının Sığla Yağının Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 16.06.2014-24.12.2015.
3. Rekürrent Aftöz Stomatit Hastalarında “Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör” Değerlerinin Normal Populasyon İle Kıyaslanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.05.2013-09.06.2015.